Art Gallery

Art Gallery

Posts Tagged ‘educatie plastica

Lucrari realizate de copiii Scolii Gimnaziale Nr. 22, an scolar 2011 – 2012

leave a comment »

Adina Constantin .7B.sc22.2011

Adrian Silviu Istrate .7B.sc22.2011

Alexandru Daniel Neculai .8A

Alina Georgiana Dragan .5C.sc22.2011

Ambra Stefania Lazar .5B.sc22.2011

Ambra Stefania Lazar .5B.sc22.2011

Ana -Maria Dumitrescu .6B.sc22.2011

Andra Frinculescu .7C.sc22.2011

Andra Frinculescu .7C.sc22.2011

Andra Frinculescu .7C.sc22.2011

Anita Bianca Nicolae.5A.sc22.2011

Anita Bianca Nicolae.5A.sc22.2011

Catalin Iordache.8C.sc22.2010

Dana Maria Radu .8B.sc22.2011

Dana Maria Radu. 7B.sc22.2010

Daniel Lucian Enache. 6A.sc22.2011

Marina Oanca .7A.sc22.2011

Miruna Loredana Lisita .5B.sc22.2011

Reclame

Written by art

ianuarie 23, 2012 at 20:54

Lucrari realizate de copii – Compozitii

leave a comment »

Lucrari realizate de copii

leave a comment »

Written by art

martie 4, 2011 at 14:53

Lucrari realizate de copii

leave a comment »